Kategorija Duga
Ime Vanda
Prezime Zahirović
Tim Ak Maraton Vukovar
Spol Ž
Mjesto Osijek
Država Hrvatska
Kn 100
Potvrda prijave Da
©2017 J. K. Gašo