Kategorija Duga
Ime Damir
Prezime Kligl
Tim Baraber Extreme Team
Spol M
Mjesto Ivanovci
Država Hrvatska
Kn 50
Potvrda prijave Da
©2017 J. K. Gašo