Kategorija Duga
Ime Tomislav
Prezime Bilandžić
Tim SRK Žuti šešir
Spol M
Mjesto Osijek
Država Hrvatska
Kn 100
Potvrda prijave Da
©2017 J. K. Gašo