Kategorija Duga
Ime Željko
Prezime Kanđera
Tim SRK Baraber
Spol M
Mjesto Našice
Država Hrvatska
Kn 50
Potvrda prijave Da
©2017 J. K. Gašo